ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรบ้านโป่งเก้งพัฒนาพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรบ้านโป่งเก้งพัฒนาพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
นักวิจัย : ประทีป ศรีคำ
คำค้น : โครงการพัฒนาการเกษตร , เกษตรกร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เล็ก สมบัติ
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/261506
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประทีป ศรีคำ . (2550). การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรบ้านโป่งเก้งพัฒนาพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ประทีป ศรีคำ . 2550. "การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรบ้านโป่งเก้งพัฒนาพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ประทีป ศรีคำ . "การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรบ้านโป่งเก้งพัฒนาพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.
ประทีป ศรีคำ . การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรบ้านโป่งเก้งพัฒนาพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2550.