ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ไปปฏิบัติ :

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ไปปฏิบัติ :
นักวิจัย : วันทนีย์ วิวรรธน์ภาสกร
คำค้น : การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ , อินเตอร์เน็ตในการบริหารรัฐกิจ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อรทัย ก๊กผล
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/261497
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วันทนีย์ วิวรรธน์ภาสกร . (2550). การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ไปปฏิบัติ :.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วันทนีย์ วิวรรธน์ภาสกร . 2550. "การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ไปปฏิบัติ :".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วันทนีย์ วิวรรธน์ภาสกร . "การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ไปปฏิบัติ :."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.
วันทนีย์ วิวรรธน์ภาสกร . การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ไปปฏิบัติ :. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2550.