ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวแบบโยนกล้าและแบบหว่านน้ำตมของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวแบบโยนกล้าและแบบหว่านน้ำตมของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ศิรประภา โพธิ์กาศ
คำค้น : ข้าว , เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ประเดิม ฉ่ำใจ
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/261071
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิรประภา โพธิ์กาศ . (2554). การเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวแบบโยนกล้าและแบบหว่านน้ำตมของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ศิรประภา โพธิ์กาศ . 2554. "การเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวแบบโยนกล้าและแบบหว่านน้ำตมของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ศิรประภา โพธิ์กาศ . "การเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวแบบโยนกล้าและแบบหว่านน้ำตมของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
ศิรประภา โพธิ์กาศ . การเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวแบบโยนกล้าและแบบหว่านน้ำตมของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.