ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจการผลิตข้าวโดยวิธีปลูกแบบล้มตอซัง ของเกษตรกรในจังหวัดนครนายก ปีการเพาะปลูก 2548

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจการผลิตข้าวโดยวิธีปลูกแบบล้มตอซัง ของเกษตรกรในจังหวัดนครนายก ปีการเพาะปลูก 2548
นักวิจัย : วราภรณ์ โพธิวัฒน์
คำค้น : ข้าว , ข้าว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เอื้อ ศิริจินดา
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/260906
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วราภรณ์ โพธิวัฒน์ . (2550). การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจการผลิตข้าวโดยวิธีปลูกแบบล้มตอซัง ของเกษตรกรในจังหวัดนครนายก ปีการเพาะปลูก 2548.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วราภรณ์ โพธิวัฒน์ . 2550. "การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจการผลิตข้าวโดยวิธีปลูกแบบล้มตอซัง ของเกษตรกรในจังหวัดนครนายก ปีการเพาะปลูก 2548".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วราภรณ์ โพธิวัฒน์ . "การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจการผลิตข้าวโดยวิธีปลูกแบบล้มตอซัง ของเกษตรกรในจังหวัดนครนายก ปีการเพาะปลูก 2548."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550. Print.
วราภรณ์ โพธิวัฒน์ . การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจการผลิตข้าวโดยวิธีปลูกแบบล้มตอซัง ของเกษตรกรในจังหวัดนครนายก ปีการเพาะปลูก 2548. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2550.