ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สาเหตุและผลจากการออกมาอยู่นาของเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สาเหตุและผลจากการออกมาอยู่นาของเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : สุจินต์ สิมารักษ์
คำค้น : ที่อยู่อาศัย , เกษตรกร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วิริยะ ลิมปินันทน์ , ภัทรพงษ์ เกริกสกุล , อนาลยา หนานสายออ
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/260692
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุจินต์ สิมารักษ์ . (2555). สาเหตุและผลจากการออกมาอยู่นาของเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุจินต์ สิมารักษ์ . 2555. "สาเหตุและผลจากการออกมาอยู่นาของเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุจินต์ สิมารักษ์ . "สาเหตุและผลจากการออกมาอยู่นาของเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555. Print.
สุจินต์ สิมารักษ์ . สาเหตุและผลจากการออกมาอยู่นาของเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2555.