ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลการปฎิบัติงานโครงการอย.น้อยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนครปฐม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลการปฎิบัติงานโครงการอย.น้อยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนครปฐม
นักวิจัย : สันติ เกตุมณี
คำค้น : การศึกษาขั้นพื้นฐาน , นักเรียน , จิตวิทยาพัฒนาการ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/260492
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สันติ เกตุมณี . (2552). ประสิทธิผลการปฎิบัติงานโครงการอย.น้อยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนครปฐม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร,.
สันติ เกตุมณี . 2552. "ประสิทธิผลการปฎิบัติงานโครงการอย.น้อยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนครปฐม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร,.
สันติ เกตุมณี . "ประสิทธิผลการปฎิบัติงานโครงการอย.น้อยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนครปฐม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร,, 2552. Print.
สันติ เกตุมณี . ประสิทธิผลการปฎิบัติงานโครงการอย.น้อยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนครปฐม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร,; 2552.