ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงคุณภาพของเจลสตาร์ชข้าวแช่เยือกแข็งด้วยสตาร์ชมันสำปะหลังและแป้งข้าวเหนียว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงคุณภาพของเจลสตาร์ชข้าวแช่เยือกแข็งด้วยสตาร์ชมันสำปะหลังและแป้งข้าวเหนียว
นักวิจัย : ณัฐสุดา ปรีชาธรรมวงศ์
คำค้น : รีโทรเกรเดชัน , สตาร์ชข้าวเหนียว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สงวนศรี เจริญเหรียญ
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/260059
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฐสุดา ปรีชาธรรมวงศ์ . (2552). การปรับปรุงคุณภาพของเจลสตาร์ชข้าวแช่เยือกแข็งด้วยสตาร์ชมันสำปะหลังและแป้งข้าวเหนียว.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ณัฐสุดา ปรีชาธรรมวงศ์ . 2552. "การปรับปรุงคุณภาพของเจลสตาร์ชข้าวแช่เยือกแข็งด้วยสตาร์ชมันสำปะหลังและแป้งข้าวเหนียว".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ณัฐสุดา ปรีชาธรรมวงศ์ . "การปรับปรุงคุณภาพของเจลสตาร์ชข้าวแช่เยือกแข็งด้วยสตาร์ชมันสำปะหลังและแป้งข้าวเหนียว."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. Print.
ณัฐสุดา ปรีชาธรรมวงศ์ . การปรับปรุงคุณภาพของเจลสตาร์ชข้าวแช่เยือกแข็งด้วยสตาร์ชมันสำปะหลังและแป้งข้าวเหนียว. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2552.