ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตผักสลัดอินทรีย์ในจังหวัดนครราชสีมา ปีการผลิต 2550

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตผักสลัดอินทรีย์ในจังหวัดนครราชสีมา ปีการผลิต 2550
นักวิจัย : นวลพักตร์ ปาวสง่า
คำค้น : ผักสลัดอินทรีย์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : นงนุช ปรมาคม
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/259843
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นวลพักตร์ ปาวสง่า . (2551). วิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตผักสลัดอินทรีย์ในจังหวัดนครราชสีมา ปีการผลิต 2550.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นวลพักตร์ ปาวสง่า . 2551. "วิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตผักสลัดอินทรีย์ในจังหวัดนครราชสีมา ปีการผลิต 2550".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นวลพักตร์ ปาวสง่า . "วิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตผักสลัดอินทรีย์ในจังหวัดนครราชสีมา ปีการผลิต 2550."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
นวลพักตร์ ปาวสง่า . วิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตผักสลัดอินทรีย์ในจังหวัดนครราชสีมา ปีการผลิต 2550. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.