ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าผลิตแบบยั่งยืน :กรณีศึกษาป่าผลิตดงสีทวน บ้านนาเชือกและบ้านนาห้วยไร่ เมืองท่าปางทอง แขวงสะหวันเขต สปป.ลาว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าผลิตแบบยั่งยืน :กรณีศึกษาป่าผลิตดงสีทวน บ้านนาเชือกและบ้านนาห้วยไร่ เมืองท่าปางทอง แขวงสะหวันเขต สปป.ลาว
นักวิจัย : ขันชัย ชัยวงษ์
คำค้น : การจัดการป่าไม้ , การมีส่วนร่วมของประชาชน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ประเดิม ฉ่ำใจ
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/259711
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ขันชัย ชัยวงษ์ . (2553). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าผลิตแบบยั่งยืน :กรณีศึกษาป่าผลิตดงสีทวน บ้านนาเชือกและบ้านนาห้วยไร่ เมืองท่าปางทอง แขวงสะหวันเขต สปป.ลาว.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ขันชัย ชัยวงษ์ . 2553. "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าผลิตแบบยั่งยืน :กรณีศึกษาป่าผลิตดงสีทวน บ้านนาเชือกและบ้านนาห้วยไร่ เมืองท่าปางทอง แขวงสะหวันเขต สปป.ลาว".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ขันชัย ชัยวงษ์ . "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าผลิตแบบยั่งยืน :กรณีศึกษาป่าผลิตดงสีทวน บ้านนาเชือกและบ้านนาห้วยไร่ เมืองท่าปางทอง แขวงสะหวันเขต สปป.ลาว."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
ขันชัย ชัยวงษ์ . การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าผลิตแบบยั่งยืน :กรณีศึกษาป่าผลิตดงสีทวน บ้านนาเชือกและบ้านนาห้วยไร่ เมืองท่าปางทอง แขวงสะหวันเขต สปป.ลาว. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.