ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตัวแบบทำนายการแพร่ระบายเชื้อไวรัสไข้หวัดนก จากคนสู่คนในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ตัวแบบทำนายการแพร่ระบายเชื้อไวรัสไข้หวัดนก จากคนสู่คนในประเทศไทย
นักวิจัย : ประภาพรรณ ประวิง
คำค้น : ไวรัสไข้หวัดนก , การระบาด
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อนงนาฏ ศรีวิหค
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/259641
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประภาพรรณ ประวิง . (2551). ตัวแบบทำนายการแพร่ระบายเชื้อไวรัสไข้หวัดนก จากคนสู่คนในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ประภาพรรณ ประวิง . 2551. "ตัวแบบทำนายการแพร่ระบายเชื้อไวรัสไข้หวัดนก จากคนสู่คนในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ประภาพรรณ ประวิง . "ตัวแบบทำนายการแพร่ระบายเชื้อไวรัสไข้หวัดนก จากคนสู่คนในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
ประภาพรรณ ประวิง . ตัวแบบทำนายการแพร่ระบายเชื้อไวรัสไข้หวัดนก จากคนสู่คนในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.