ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่อำเภอเวียงภูคา จังหวัดหลวงน้ำทา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่อำเภอเวียงภูคา จังหวัดหลวงน้ำทา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นักวิจัย : ชัยสงคราม ชัยยวงศ์
คำค้น : ดิน , ที่ดินเพื่อการเกษตร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : กุมุท สังขศิลา
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/259522
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัยสงคราม ชัยยวงศ์ . (2555). แผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่อำเภอเวียงภูคา จังหวัดหลวงน้ำทา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชัยสงคราม ชัยยวงศ์ . 2555. "แผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่อำเภอเวียงภูคา จังหวัดหลวงน้ำทา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชัยสงคราม ชัยยวงศ์ . "แผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่อำเภอเวียงภูคา จังหวัดหลวงน้ำทา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
ชัยสงคราม ชัยยวงศ์ . แผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่อำเภอเวียงภูคา จังหวัดหลวงน้ำทา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.