ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการใช้ดัชนีวัดผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร กรณีศึกษา สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการใช้ดัชนีวัดผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร กรณีศึกษา สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง
นักวิจัย : กุลยา ทองเพชร
คำค้น : สหกรณ์การเกษตร , ดัชนีชี้วัด , ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วินัย อาจคงหาญ
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/259004
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กุลยา ทองเพชร . (2551). การศึกษาการใช้ดัชนีวัดผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร กรณีศึกษา สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
กุลยา ทองเพชร . 2551. "การศึกษาการใช้ดัชนีวัดผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร กรณีศึกษา สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
กุลยา ทองเพชร . "การศึกษาการใช้ดัชนีวัดผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร กรณีศึกษา สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
กุลยา ทองเพชร . การศึกษาการใช้ดัชนีวัดผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร กรณีศึกษา สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.