ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจพันธุกรรมข้าวโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์และเครื่องหมายที่ระบุความจำเพาะกับหน้าที่เพื่อการแยกกลุ่มพันธุกรรมข้าว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจพันธุกรรมข้าวโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์และเครื่องหมายที่ระบุความจำเพาะกับหน้าที่เพื่อการแยกกลุ่มพันธุกรรมข้าว
นักวิจัย : ธนาวดี ค้ำชู
คำค้น : ข้าว , ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : นิตย์ศรี แสงเดือน
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/258787
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธนาวดี ค้ำชู . (2551). การสำรวจพันธุกรรมข้าวโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์และเครื่องหมายที่ระบุความจำเพาะกับหน้าที่เพื่อการแยกกลุ่มพันธุกรรมข้าว.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธนาวดี ค้ำชู . 2551. "การสำรวจพันธุกรรมข้าวโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์และเครื่องหมายที่ระบุความจำเพาะกับหน้าที่เพื่อการแยกกลุ่มพันธุกรรมข้าว".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธนาวดี ค้ำชู . "การสำรวจพันธุกรรมข้าวโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์และเครื่องหมายที่ระบุความจำเพาะกับหน้าที่เพื่อการแยกกลุ่มพันธุกรรมข้าว."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
ธนาวดี ค้ำชู . การสำรวจพันธุกรรมข้าวโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์และเครื่องหมายที่ระบุความจำเพาะกับหน้าที่เพื่อการแยกกลุ่มพันธุกรรมข้าว. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.