ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการพัฒนางานเภสัชกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการพัฒนางานเภสัชกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ศิลวรา หนูรอต
คำค้น : ศูนย์บริการสาธารณสุข , สาธารณสุข
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เยาวลักษณ์ อ่ำรำไพ
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/257824
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิลวรา หนูรอต . (2553). ความต้องการพัฒนางานเภสัชกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ศิลวรา หนูรอต . 2553. "ความต้องการพัฒนางานเภสัชกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ศิลวรา หนูรอต . "ความต้องการพัฒนางานเภสัชกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553. Print.
ศิลวรา หนูรอต . ความต้องการพัฒนางานเภสัชกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร; 2553.