ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำรวจและวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการแหล่งน้ำเขตตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สำรวจและวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการแหล่งน้ำเขตตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
นักวิจัย : วิจิตร อุดอ้าย
คำค้น : แหล่งน้ำ , คุณภาพน้ำ , ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สัมฤทธิ์ โม้พวง , สมบัติ ชื่นชูกลิ่น , วิชาญ อมรากุล , ธัญญา อุดอ้าย
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/256029
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิจิตร อุดอ้าย . (2555). สำรวจและวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการแหล่งน้ำเขตตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
วิจิตร อุดอ้าย . 2555. "สำรวจและวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการแหล่งน้ำเขตตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
วิจิตร อุดอ้าย . "สำรวจและวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการแหล่งน้ำเขตตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,, 2555. Print.
วิจิตร อุดอ้าย . สำรวจและวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการแหล่งน้ำเขตตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,; 2555.