ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งทรัพย์สิน บริษัทกรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ศูนย์เงินสดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งทรัพย์สิน บริษัทกรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ศูนย์เงินสดเชียงใหม่
นักวิจัย : ณัฐฌา ศรีดี
คำค้น : ประสิทธิภาพการทำงาน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ,
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/255893
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฐฌา ศรีดี . (2555). ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งทรัพย์สิน บริษัทกรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ศูนย์เงินสดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,.
ณัฐฌา ศรีดี . 2555. "ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งทรัพย์สิน บริษัทกรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ศูนย์เงินสดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,.
ณัฐฌา ศรีดี . "ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งทรัพย์สิน บริษัทกรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ศูนย์เงินสดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,, 2555. Print.
ณัฐฌา ศรีดี . ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งทรัพย์สิน บริษัทกรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ศูนย์เงินสดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,; 2555.