ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านมอญ ตำบลบ้านเก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านมอญ ตำบลบ้านเก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
นักวิจัย : รพีพัฒน์ มั่นพรม
คำค้น : เครื่องปั้นดินเผา , ภูมิปัญญาชาวบ้าน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : นิรัช สุดสังข์,
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/254716
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รพีพัฒน์ มั่นพรม . (2555). การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านมอญ ตำบลบ้านเก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
รพีพัฒน์ มั่นพรม . 2555. "การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านมอญ ตำบลบ้านเก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
รพีพัฒน์ มั่นพรม . "การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านมอญ ตำบลบ้านเก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,, 2555. Print.
รพีพัฒน์ มั่นพรม . การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านมอญ ตำบลบ้านเก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,; 2555.