ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แผนงานวิจัยการพัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2551: ตลาดใหม่และความท้าทาย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แผนงานวิจัยการพัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2551: ตลาดใหม่และความท้าทาย
นักวิจัย : มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
คำค้น : การท่องเที่ยว , นักท่องเที่ยว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อัครพงศ์ อั้นทอง, , กรวรรณ สังขกร, , สุเมธ พฤกษ์ฤดี,
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/254343
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด . (2553). แผนงานวิจัยการพัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2551: ตลาดใหม่และความท้าทาย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ สถาบันวิจันสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด . 2553. "แผนงานวิจัยการพัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2551: ตลาดใหม่และความท้าทาย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ สถาบันวิจันสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด . "แผนงานวิจัยการพัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2551: ตลาดใหม่และความท้าทาย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ สถาบันวิจันสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2553. Print.
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด . แผนงานวิจัยการพัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2551: ตลาดใหม่และความท้าทาย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ สถาบันวิจันสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2553.