ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
นักวิจัย : สุพัชรี ไชยชนะ
คำค้น : การบริหารงานวิชาการ , ครู , โรงเรียน , งานวิชาการ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วิชัย แหวนเพชร,
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/253538
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพัชรี ไชยชนะ . (2553). สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร,.
สุพัชรี ไชยชนะ . 2553. "สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร,.
สุพัชรี ไชยชนะ . "สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร,, 2553. Print.
สุพัชรี ไชยชนะ . สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร,; 2553.