ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดลำไยเพื่อป้องกันการทุจริต

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดลำไยเพื่อป้องกันการทุจริต
นักวิจัย : จารึก สิงหปรีชา
คำค้น : ลำไย , นโยบายของรัฐ , การแทรกแซงราคา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อิสริยา บุญญะศิริ
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/253294
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จารึก สิงหปรีชา . (2554). การศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดลำไยเพื่อป้องกันการทุจริต.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,.
จารึก สิงหปรีชา . 2554. "การศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดลำไยเพื่อป้องกันการทุจริต".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,.
จารึก สิงหปรีชา . "การศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดลำไยเพื่อป้องกันการทุจริต."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,, 2554. Print.
จารึก สิงหปรีชา . การศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดลำไยเพื่อป้องกันการทุจริต. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,; 2554.