ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาต้นแบบตัวรับส่งสัญญาณทางแสงตามมาตรฐาน XFP อัตราข้อมูล 10 กิกะบิตต่อวินาที โดยใช้เลเซอร์ที่มีมอดูเลเตอร์ชนิดดูดกลืนคลื่นไฟฟ้าอยู่ภายในและตัวตรวจจับแสงชนิด Positive-Intrinsic-Negative

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาต้นแบบตัวรับส่งสัญญาณทางแสงตามมาตรฐาน XFP อัตราข้อมูล 10 กิกะบิตต่อวินาที โดยใช้เลเซอร์ที่มีมอดูเลเตอร์ชนิดดูดกลืนคลื่นไฟฟ้าอยู่ภายในและตัวตรวจจับแสงชนิด Positive-Intrinsic-Negative
นักวิจัย : โอฬาร บำเพ็ญเชาวน์
คำค้น : ตัวรับส่งสัญญาณทางแสง , ตัวตรวจจับแสง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ดวงฤดี วรสุชีพ,
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/252725
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โอฬาร บำเพ็ญเชาวน์ . (2553). การพัฒนาต้นแบบตัวรับส่งสัญญาณทางแสงตามมาตรฐาน XFP อัตราข้อมูล 10 กิกะบิตต่อวินาที โดยใช้เลเซอร์ที่มีมอดูเลเตอร์ชนิดดูดกลืนคลื่นไฟฟ้าอยู่ภายในและตัวตรวจจับแสงชนิด Positive-Intrinsic-Negative.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
โอฬาร บำเพ็ญเชาวน์ . 2553. "การพัฒนาต้นแบบตัวรับส่งสัญญาณทางแสงตามมาตรฐาน XFP อัตราข้อมูล 10 กิกะบิตต่อวินาที โดยใช้เลเซอร์ที่มีมอดูเลเตอร์ชนิดดูดกลืนคลื่นไฟฟ้าอยู่ภายในและตัวตรวจจับแสงชนิด Positive-Intrinsic-Negative".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
โอฬาร บำเพ็ญเชาวน์ . "การพัฒนาต้นแบบตัวรับส่งสัญญาณทางแสงตามมาตรฐาน XFP อัตราข้อมูล 10 กิกะบิตต่อวินาที โดยใช้เลเซอร์ที่มีมอดูเลเตอร์ชนิดดูดกลืนคลื่นไฟฟ้าอยู่ภายในและตัวตรวจจับแสงชนิด Positive-Intrinsic-Negative."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2553. Print.
โอฬาร บำเพ็ญเชาวน์ . การพัฒนาต้นแบบตัวรับส่งสัญญาณทางแสงตามมาตรฐาน XFP อัตราข้อมูล 10 กิกะบิตต่อวินาที โดยใช้เลเซอร์ที่มีมอดูเลเตอร์ชนิดดูดกลืนคลื่นไฟฟ้าอยู่ภายในและตัวตรวจจับแสงชนิด Positive-Intrinsic-Negative. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2553.