ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิษเฉียบพลันของกระเทียม (Allium sativum, Linnaeus) ต่อลูกปลาช่อนทะเล (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) วัยอ่อน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พิษเฉียบพลันของกระเทียม (Allium sativum, Linnaeus) ต่อลูกปลาช่อนทะเล (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) วัยอ่อน
นักวิจัย : ฉันทนา แก้วตาปี
คำค้น : พิษจากพืช
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ทวี จินดามัยกุล , วิทยา รัตนะ
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/252650
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฉันทนา แก้วตาปี . (2555). พิษเฉียบพลันของกระเทียม (Allium sativum, Linnaeus) ต่อลูกปลาช่อนทะเล (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) วัยอ่อน.
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งทะเลภูเก็ต,.
ฉันทนา แก้วตาปี . 2555. "พิษเฉียบพลันของกระเทียม (Allium sativum, Linnaeus) ต่อลูกปลาช่อนทะเล (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) วัยอ่อน".
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งทะเลภูเก็ต,.
ฉันทนา แก้วตาปี . "พิษเฉียบพลันของกระเทียม (Allium sativum, Linnaeus) ต่อลูกปลาช่อนทะเล (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) วัยอ่อน."
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งทะเลภูเก็ต,, 2555. Print.
ฉันทนา แก้วตาปี . พิษเฉียบพลันของกระเทียม (Allium sativum, Linnaeus) ต่อลูกปลาช่อนทะเล (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) วัยอ่อน. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งทะเลภูเก็ต,; 2555.