ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงที่ได้รับการรักษาด้วย cryosurgery

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงที่ได้รับการรักษาด้วย cryosurgery
นักวิจัย : พิไลวรรณ กลีบแก้ว
คำค้น : สตรี , ระบบภูมิคุ้มกันโรค , ระบบสืบพันธุ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ทิพยา เอกลักษณานันท์ , บัณฑิต ชุมวรฐายี
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/252180
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิไลวรรณ กลีบแก้ว . (2553). การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงที่ได้รับการรักษาด้วย cryosurgery.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
พิไลวรรณ กลีบแก้ว . 2553. "การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงที่ได้รับการรักษาด้วย cryosurgery".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
พิไลวรรณ กลีบแก้ว . "การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงที่ได้รับการรักษาด้วย cryosurgery."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2553. Print.
พิไลวรรณ กลีบแก้ว . การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงที่ได้รับการรักษาด้วย cryosurgery. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2553.