ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ไข่เค็มและโคลนดินเกลือสปาเพื่อพัฒนาไปเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ไข่เค็มและโคลนดินเกลือสปาเพื่อพัฒนาไปเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
นักวิจัย : วิเชียร วรพุทธพร
คำค้น : การออกแบบบรรจุภัณฑ์ , การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต , ผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม , สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ , ไข่เค็ม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สิรินดา ยุ่นฉลาด , ลัดดา วรรณขาว
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/252106
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิเชียร วรพุทธพร . (2554). การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ไข่เค็มและโคลนดินเกลือสปาเพื่อพัฒนาไปเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
วิเชียร วรพุทธพร . 2554. "การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ไข่เค็มและโคลนดินเกลือสปาเพื่อพัฒนาไปเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
วิเชียร วรพุทธพร . "การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ไข่เค็มและโคลนดินเกลือสปาเพื่อพัฒนาไปเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2554. Print.
วิเชียร วรพุทธพร . การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ไข่เค็มและโคลนดินเกลือสปาเพื่อพัฒนาไปเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2554.