ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบเครือข่ายท้องถิ่นไร้สายที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพการให้บริการที่เหมาะสมที่สุดโดยวิธีการแบบหลายวัตถุประสงค์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบเครือข่ายท้องถิ่นไร้สายที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพการให้บริการที่เหมาะสมที่สุดโดยวิธีการแบบหลายวัตถุประสงค์
นักวิจัย : ชุติมา พรหมมาก
คำค้น : เครือข่าย , เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : นฤมล วัฒนพงศกร
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/251353
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชุติมา พรหมมาก . (2553). การออกแบบเครือข่ายท้องถิ่นไร้สายที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพการให้บริการที่เหมาะสมที่สุดโดยวิธีการแบบหลายวัตถุประสงค์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,.
ชุติมา พรหมมาก . 2553. "การออกแบบเครือข่ายท้องถิ่นไร้สายที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพการให้บริการที่เหมาะสมที่สุดโดยวิธีการแบบหลายวัตถุประสงค์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,.
ชุติมา พรหมมาก . "การออกแบบเครือข่ายท้องถิ่นไร้สายที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพการให้บริการที่เหมาะสมที่สุดโดยวิธีการแบบหลายวัตถุประสงค์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,, 2553. Print.
ชุติมา พรหมมาก . การออกแบบเครือข่ายท้องถิ่นไร้สายที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพการให้บริการที่เหมาะสมที่สุดโดยวิธีการแบบหลายวัตถุประสงค์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,; 2553.