ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นต่อการนิเทศภายในโรงเรียน ในศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นต่อการนิเทศภายในโรงเรียน ในศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
นักวิจัย : สุทธิวัฒน์ ชัยวงศ์
คำค้น : การนิเทศการศึกษา , การพัฒนาการศึกษา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ดวงแข ศรีวะรมย์,
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/251200
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุทธิวัฒน์ ชัยวงศ์ . (2554). ความคิดเห็นต่อการนิเทศภายในโรงเรียน ในศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ,.
สุทธิวัฒน์ ชัยวงศ์ . 2554. "ความคิดเห็นต่อการนิเทศภายในโรงเรียน ในศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ,.
สุทธิวัฒน์ ชัยวงศ์ . "ความคิดเห็นต่อการนิเทศภายในโรงเรียน ในศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ,, 2554. Print.
สุทธิวัฒน์ ชัยวงศ์ . ความคิดเห็นต่อการนิเทศภายในโรงเรียน ในศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ,; 2554.