ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัตราการให้อากาศต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายในการอนุบาลปลากะรังเสือ Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อัตราการให้อากาศต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายในการอนุบาลปลากะรังเสือ Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775)
นักวิจัย : ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย
คำค้น : ปลากะรัง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุภาพ ไพรพนาพงศ์ , มลฤดี ลิ้มสุวรรณ
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/250510
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย . (2555). อัตราการให้อากาศต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายในการอนุบาลปลากะรังเสือ Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต,.
ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย . 2555. "อัตราการให้อากาศต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายในการอนุบาลปลากะรังเสือ Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต,.
ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย . "อัตราการให้อากาศต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายในการอนุบาลปลากะรังเสือ Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต,, 2555. Print.
ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย . อัตราการให้อากาศต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายในการอนุบาลปลากะรังเสือ Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775). กรุงเทพมหานคร : สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต,; 2555.