ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาระบบควบคุมการขับเคลื่อนเชิงเส้น ด้วยแม่เหล็กสำหรับแบบจำลองไฟฟ้า

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาระบบควบคุมการขับเคลื่อนเชิงเส้น ด้วยแม่เหล็กสำหรับแบบจำลองไฟฟ้า
นักวิจัย : วันชัย ทรัพย์สิงห์
คำค้น : แม่เหล็ก , ไฟฟ้า , ระบบควบคุมการขับเคลื่อนเชิงเส้น
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ศิริชัย แดงเอม , ธีระพล เหมือนขาว
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/248789
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วันชัย ทรัพย์สิงห์ . (2554). การวิจัยและพัฒนาระบบควบคุมการขับเคลื่อนเชิงเส้น ด้วยแม่เหล็กสำหรับแบบจำลองไฟฟ้า.
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
วันชัย ทรัพย์สิงห์ . 2554. "การวิจัยและพัฒนาระบบควบคุมการขับเคลื่อนเชิงเส้น ด้วยแม่เหล็กสำหรับแบบจำลองไฟฟ้า".
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
วันชัย ทรัพย์สิงห์ . "การวิจัยและพัฒนาระบบควบคุมการขับเคลื่อนเชิงเส้น ด้วยแม่เหล็กสำหรับแบบจำลองไฟฟ้า."
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2554. Print.
วันชัย ทรัพย์สิงห์ . การวิจัยและพัฒนาระบบควบคุมการขับเคลื่อนเชิงเส้น ด้วยแม่เหล็กสำหรับแบบจำลองไฟฟ้า. กรุงเทพมหานคร : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี; 2554.