ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การก่อตั้งสายพันธุ์แมลงวันหัวเขียว(Lucilia sericata)เพื่อใช้สำหรับวิธีการรักษาแผลด้วยหนอนแมลงวัน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การก่อตั้งสายพันธุ์แมลงวันหัวเขียว(Lucilia sericata)เพื่อใช้สำหรับวิธีการรักษาแผลด้วยหนอนแมลงวัน
นักวิจัย : เผด็จ สิริยะเสถียร
คำค้น : แมลงวันหัวเขียว , หนอนแมลงวัน , การรักษาแผลด้วยหนอนแมลงวัน , แผล
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อุษาวดี ถาวระ , อภิวัฏ ธวัชสิน
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/247696
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เผด็จ สิริยะเสถียร . (2552). การก่อตั้งสายพันธุ์แมลงวันหัวเขียว(Lucilia sericata)เพื่อใช้สำหรับวิธีการรักษาแผลด้วยหนอนแมลงวัน.
    กรุงเทพมหานคร : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
เผด็จ สิริยะเสถียร . 2552. "การก่อตั้งสายพันธุ์แมลงวันหัวเขียว(Lucilia sericata)เพื่อใช้สำหรับวิธีการรักษาแผลด้วยหนอนแมลงวัน".
    กรุงเทพมหานคร : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
เผด็จ สิริยะเสถียร . "การก่อตั้งสายพันธุ์แมลงวันหัวเขียว(Lucilia sericata)เพื่อใช้สำหรับวิธีการรักษาแผลด้วยหนอนแมลงวัน."
    กรุงเทพมหานคร : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2552. Print.
เผด็จ สิริยะเสถียร . การก่อตั้งสายพันธุ์แมลงวันหัวเขียว(Lucilia sericata)เพื่อใช้สำหรับวิธีการรักษาแผลด้วยหนอนแมลงวัน. กรุงเทพมหานคร : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2552.