ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทสรุปสำหรับผู้บริหารเรื่อง ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยของประเทศ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทสรุปสำหรับผู้บริหารเรื่อง ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยของประเทศ
นักวิจัย : ดำรงค์ วัฒนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/243527
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดำรงค์ วัฒนา . (2548). บทสรุปสำหรับผู้บริหารเรื่อง ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยของประเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ.],.
ดำรงค์ วัฒนา . 2548. "บทสรุปสำหรับผู้บริหารเรื่อง ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยของประเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ.],.
ดำรงค์ วัฒนา . "บทสรุปสำหรับผู้บริหารเรื่อง ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยของประเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ.],, 2548. Print.
ดำรงค์ วัฒนา . บทสรุปสำหรับผู้บริหารเรื่อง ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยของประเทศ. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ.],; 2548.