ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเยาวชนเผ่าปกาเกอะญอ ตามปรัชญาการศึกษาคาทอลิก กรณีศึกษา : ศูนย์พันธกิจแห่งรัก สังฆมณฑลเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเยาวชนเผ่าปกาเกอะญอ ตามปรัชญาการศึกษาคาทอลิก กรณีศึกษา : ศูนย์พันธกิจแห่งรัก สังฆมณฑลเชียงใหม่
นักวิจัย : อรวรรณ เมฆทัศน์
คำค้น : ศูนย์พัฒนาเยาวชนเผ่าปกาเกอะญอ , ศูนย์พันธกิจแห่งรัก , สังฆมณฑลเชียงใหม่ , ปกาเกอะญอ , เยาวชน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ศิริพร กิรติการกุล
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/239168
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรวรรณ เมฆทัศน์ . (2553). รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเยาวชนเผ่าปกาเกอะญอ ตามปรัชญาการศึกษาคาทอลิก กรณีศึกษา : ศูนย์พันธกิจแห่งรัก สังฆมณฑลเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อรวรรณ เมฆทัศน์ . 2553. "รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเยาวชนเผ่าปกาเกอะญอ ตามปรัชญาการศึกษาคาทอลิก กรณีศึกษา : ศูนย์พันธกิจแห่งรัก สังฆมณฑลเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อรวรรณ เมฆทัศน์ . "รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเยาวชนเผ่าปกาเกอะญอ ตามปรัชญาการศึกษาคาทอลิก กรณีศึกษา : ศูนย์พันธกิจแห่งรัก สังฆมณฑลเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553. Print.
อรวรรณ เมฆทัศน์ . รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเยาวชนเผ่าปกาเกอะญอ ตามปรัชญาการศึกษาคาทอลิก กรณีศึกษา : ศูนย์พันธกิจแห่งรัก สังฆมณฑลเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2553.