ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบสายอากาศไมโครสติปขนาดเล็กสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบสายอากาศไมโครสติปขนาดเล็กสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย
นักวิจัย : จักรกฤษณ์ กำทองดี
คำค้น : เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย , สายอากาศไมโครสติป
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : นันทกานต์ วงศ์เกษม
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/238979
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จักรกฤษณ์ กำทองดี . (2552). การออกแบบสายอากาศไมโครสติปขนาดเล็กสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จักรกฤษณ์ กำทองดี . 2552. "การออกแบบสายอากาศไมโครสติปขนาดเล็กสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จักรกฤษณ์ กำทองดี . "การออกแบบสายอากาศไมโครสติปขนาดเล็กสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.
จักรกฤษณ์ กำทองดี . การออกแบบสายอากาศไมโครสติปขนาดเล็กสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2552.