ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวตามแนวคิดต้านภัยโลกร้อน ของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวตามแนวคิดต้านภัยโลกร้อน ของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : วรวิทย์ อุ่นจิตร
คำค้น : โลกร้อน , การท่องเที่ยว , นักศึกษา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/238766
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรวิทย์ อุ่นจิตร . (2552). การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวตามแนวคิดต้านภัยโลกร้อน ของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรวิทย์ อุ่นจิตร . 2552. "การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวตามแนวคิดต้านภัยโลกร้อน ของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรวิทย์ อุ่นจิตร . "การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวตามแนวคิดต้านภัยโลกร้อน ของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
วรวิทย์ อุ่นจิตร . การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวตามแนวคิดต้านภัยโลกร้อน ของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.