ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรต่อการเกษตรระบบชีววิถี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรต่อการเกษตรระบบชีววิถี
นักวิจัย : บรรชร กล้าหาญ
คำค้น : เกษตรกร , เกษตรชีววิถี , การเรียนรู้
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/238262
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บรรชร กล้าหาญ . (2553). กระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรต่อการเกษตรระบบชีววิถี.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่,.
บรรชร กล้าหาญ . 2553. "กระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรต่อการเกษตรระบบชีววิถี".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่,.
บรรชร กล้าหาญ . "กระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรต่อการเกษตรระบบชีววิถี."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่,, 2553. Print.
บรรชร กล้าหาญ . กระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรต่อการเกษตรระบบชีววิถี. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่,; 2553.