ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของกลุ่มเซรามิกส์สองแควจังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของกลุ่มเซรามิกส์สองแควจังหวัดพิษณุโลก
นักวิจัย : นิรัช สุดสังข์
คำค้น : เครื่องปั้นดินเผา , บรรจุภัณฑ์ , กลุ่มเซรามิกส์สองแคว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/236958
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิรัช สุดสังข์ . (2554). การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของกลุ่มเซรามิกส์สองแควจังหวัดพิษณุโลก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
นิรัช สุดสังข์ . 2554. "การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของกลุ่มเซรามิกส์สองแควจังหวัดพิษณุโลก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
นิรัช สุดสังข์ . "การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของกลุ่มเซรามิกส์สองแควจังหวัดพิษณุโลก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,, 2554. Print.
นิรัช สุดสังข์ . การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของกลุ่มเซรามิกส์สองแควจังหวัดพิษณุโลก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,; 2554.