ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล ด้วยการค้นหาแบบตาบู

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล ด้วยการค้นหาแบบตาบู
นักวิจัย : สดุดี สกุลดี
คำค้น : การค้นหาแบบทาบู , โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล , การจำลองการทำงาน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร , กีรติ ชยะกุลคีรี
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/236855
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สดุดี สกุลดี . (2552). การหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล ด้วยการค้นหาแบบตาบู.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สดุดี สกุลดี . 2552. "การหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล ด้วยการค้นหาแบบตาบู".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สดุดี สกุลดี . "การหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล ด้วยการค้นหาแบบตาบู."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. Print.
สดุดี สกุลดี . การหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล ด้วยการค้นหาแบบตาบู. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2552.