ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวลของโรงไฟฟ้าต้นแบบจังหวัดลำพูน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ต้นทุนและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวลของโรงไฟฟ้าต้นแบบจังหวัดลำพูน
นักวิจัย : ณัฐวุฒิ ริมวิทยากร
คำค้น : โรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ , เชื้อเพลิงชีวมวล , การวิเคราะห์ต้นทุน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ณัฐนี วรยศ
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/235672
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฐวุฒิ ริมวิทยากร . (2553). การวิเคราะห์ต้นทุนและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวลของโรงไฟฟ้าต้นแบบจังหวัดลำพูน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ณัฐวุฒิ ริมวิทยากร . 2553. "การวิเคราะห์ต้นทุนและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวลของโรงไฟฟ้าต้นแบบจังหวัดลำพูน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ณัฐวุฒิ ริมวิทยากร . "การวิเคราะห์ต้นทุนและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวลของโรงไฟฟ้าต้นแบบจังหวัดลำพูน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. Print.
ณัฐวุฒิ ริมวิทยากร . การวิเคราะห์ต้นทุนและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวลของโรงไฟฟ้าต้นแบบจังหวัดลำพูน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2553.