ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเลี้ยงปูม้า [Portunus pelagicus Linnaeus, 1758] แบบแยกเพศ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเลี้ยงปูม้า [Portunus pelagicus Linnaeus, 1758] แบบแยกเพศ
นักวิจัย : กอบศักดิ์ เกตุเหมือน
คำค้น : ปูม้า
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/232538
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กอบศักดิ์ เกตุเหมือน . (2553). การเลี้ยงปูม้า [Portunus pelagicus Linnaeus, 1758] แบบแยกเพศ.
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา,.
กอบศักดิ์ เกตุเหมือน . 2553. "การเลี้ยงปูม้า [Portunus pelagicus Linnaeus, 1758] แบบแยกเพศ".
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา,.
กอบศักดิ์ เกตุเหมือน . "การเลี้ยงปูม้า [Portunus pelagicus Linnaeus, 1758] แบบแยกเพศ."
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา,, 2553. Print.
กอบศักดิ์ เกตุเหมือน . การเลี้ยงปูม้า [Portunus pelagicus Linnaeus, 1758] แบบแยกเพศ. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา,; 2553.