ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
นักวิจัย : สมภพ อาจชนะศึก
คำค้น : ชมรมผู้สูงอายุ , ผู้สูงอายุ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : โกวิทย์ พวงงาม
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/231544
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมภพ อาจชนะศึก . (2553). แนวทางการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สมภพ อาจชนะศึก . 2553. "แนวทางการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สมภพ อาจชนะศึก . "แนวทางการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553. Print.
สมภพ อาจชนะศึก . แนวทางการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2553.