ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษานโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบ และการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษานโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบ และการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
นักวิจัย : บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
คำค้น : ความไม่สงบ , การพัฒนาพื้นที่ , ปัญหาความไม่สงบ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ดำรง เสียมไหม , ศักดา ขจรบุญ , วิโชติ จงรุ่งโรจน์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/231436
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ . (2551). การศึกษานโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบ และการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ . 2551. "การศึกษานโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบ และการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ . "การศึกษานโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบ และการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551. Print.
บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ . การศึกษานโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบ และการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2551.