ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ราคาขายและจุดคุ้มทุนการผลิตไหมอีรี่ในงานหัตถกรรม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ราคาขายและจุดคุ้มทุนการผลิตไหมอีรี่ในงานหัตถกรรม
นักวิจัย : สุชาดา อุชชิน
คำค้น : ไหมอีรี่ , หัตถกรรม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : นภาภรณ์ พรหมชนะ
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/231127
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุชาดา อุชชิน . (2552). การวิเคราะห์ราคาขายและจุดคุ้มทุนการผลิตไหมอีรี่ในงานหัตถกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
สุชาดา อุชชิน . 2552. "การวิเคราะห์ราคาขายและจุดคุ้มทุนการผลิตไหมอีรี่ในงานหัตถกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
สุชาดา อุชชิน . "การวิเคราะห์ราคาขายและจุดคุ้มทุนการผลิตไหมอีรี่ในงานหัตถกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2552. Print.
สุชาดา อุชชิน . การวิเคราะห์ราคาขายและจุดคุ้มทุนการผลิตไหมอีรี่ในงานหัตถกรรม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2552.