ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการรูปแบบการจัดการโครงการปลูกสบู่ดำ เพื่อผลิตไบโอดีเซล ในวิสาหกิจชุมชนของเกษตรกรในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการรูปแบบการจัดการโครงการปลูกสบู่ดำ เพื่อผลิตไบโอดีเซล ในวิสาหกิจชุมชนของเกษตรกรในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : นิตยา จันทร์ทอง
คำค้น : สบู่ดำ [พืช] , ไบโอดีเซล , วิสาหกิจชุมชน , เกษตรกร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : รุจ ศิริสัญลักษณ์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/230038
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิตยา จันทร์ทอง . (2552). ความต้องการรูปแบบการจัดการโครงการปลูกสบู่ดำ เพื่อผลิตไบโอดีเซล ในวิสาหกิจชุมชนของเกษตรกรในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
นิตยา จันทร์ทอง . 2552. "ความต้องการรูปแบบการจัดการโครงการปลูกสบู่ดำ เพื่อผลิตไบโอดีเซล ในวิสาหกิจชุมชนของเกษตรกรในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
นิตยา จันทร์ทอง . "ความต้องการรูปแบบการจัดการโครงการปลูกสบู่ดำ เพื่อผลิตไบโอดีเซล ในวิสาหกิจชุมชนของเกษตรกรในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print.
นิตยา จันทร์ทอง . ความต้องการรูปแบบการจัดการโครงการปลูกสบู่ดำ เพื่อผลิตไบโอดีเซล ในวิสาหกิจชุมชนของเกษตรกรในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2552.