ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรวบรวมและศึกษาลักษณะสำคัญทางการเกษตรลักษณะทางพันธุกรรมสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวท้องถิ่นที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรวบรวมและศึกษาลักษณะสำคัญทางการเกษตรลักษณะทางพันธุกรรมสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวท้องถิ่นที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
นักวิจัย : ภาวินี จันทร์วิจิตร
คำค้น : ข้าวโพดข้าวเหนียว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : บุญฤทธิ์ สินค้างาม , ชูศักดิ์ จอมพุก
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/229829
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภาวินี จันทร์วิจิตร . (2553). การรวบรวมและศึกษาลักษณะสำคัญทางการเกษตรลักษณะทางพันธุกรรมสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวท้องถิ่นที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา,.
ภาวินี จันทร์วิจิตร . 2553. "การรวบรวมและศึกษาลักษณะสำคัญทางการเกษตรลักษณะทางพันธุกรรมสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวท้องถิ่นที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา,.
ภาวินี จันทร์วิจิตร . "การรวบรวมและศึกษาลักษณะสำคัญทางการเกษตรลักษณะทางพันธุกรรมสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวท้องถิ่นที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา,, 2553. Print.
ภาวินี จันทร์วิจิตร . การรวบรวมและศึกษาลักษณะสำคัญทางการเกษตรลักษณะทางพันธุกรรมสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวท้องถิ่นที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา,; 2553.