ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ ในการนำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจริง กรณีศึกษา : ผ้าไหมแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ ในการนำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจริง กรณีศึกษา : ผ้าไหมแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิจัย : ทิพวรรณ ลิมังกูร
คำค้น : ผ้าไหมแพรวา , ตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ศิริพร บุญชู , ดวงกลม ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/228491
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทิพวรรณ ลิมังกูร . (2551). การศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ ในการนำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจริง กรณีศึกษา : ผ้าไหมแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์.
    กรุงเทพมหานคร : [สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,.
ทิพวรรณ ลิมังกูร . 2551. "การศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ ในการนำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจริง กรณีศึกษา : ผ้าไหมแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์".
    กรุงเทพมหานคร : [สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,.
ทิพวรรณ ลิมังกูร . "การศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ ในการนำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจริง กรณีศึกษา : ผ้าไหมแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์."
    กรุงเทพมหานคร : [สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,, 2551. Print.
ทิพวรรณ ลิมังกูร . การศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ ในการนำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจริง กรณีศึกษา : ผ้าไหมแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์. กรุงเทพมหานคร : [สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,; 2551.