ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาประสิทธิผลการให้บริการของธนาคาร กรณีศึกษา ธนาคารนครหลวงไทย จำกัดมหาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประสิทธิผลการให้บริการของธนาคาร กรณีศึกษา ธนาคารนครหลวงไทย จำกัดมหาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สุทธิพร โพธิ์สุขสิริกุล
คำค้น : ธนาคารนครหลวงไทย , ลูกค้าธนาคาร , การให้บริการ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อรนุช ไพเราะ , วิมาลา ชโยดม , ศรีสุดา จงสิทธิผล
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/225469
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุทธิพร โพธิ์สุขสิริกุล . (2552). การศึกษาประสิทธิผลการให้บริการของธนาคาร กรณีศึกษา ธนาคารนครหลวงไทย จำกัดมหาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สุทธิพร โพธิ์สุขสิริกุล . 2552. "การศึกษาประสิทธิผลการให้บริการของธนาคาร กรณีศึกษา ธนาคารนครหลวงไทย จำกัดมหาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สุทธิพร โพธิ์สุขสิริกุล . "การศึกษาประสิทธิผลการให้บริการของธนาคาร กรณีศึกษา ธนาคารนครหลวงไทย จำกัดมหาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552. Print.
สุทธิพร โพธิ์สุขสิริกุล . การศึกษาประสิทธิผลการให้บริการของธนาคาร กรณีศึกษา ธนาคารนครหลวงไทย จำกัดมหาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2552.