ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนชุมชน ในการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ จากรากหญ้าสู่รากแก้ว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนชุมชน ในการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ จากรากหญ้าสู่รากแก้ว
นักวิจัย : วิไลลักษณ์ กิติบุตร
คำค้น : การเรียนรู้ , การพัฒนาชุมชน , ชุมชน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/224709
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิไลลักษณ์ กิติบุตร . (2551). การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนชุมชน ในการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ จากรากหญ้าสู่รากแก้ว.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
วิไลลักษณ์ กิติบุตร . 2551. "การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนชุมชน ในการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ จากรากหญ้าสู่รากแก้ว".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
วิไลลักษณ์ กิติบุตร . "การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนชุมชน ในการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ จากรากหญ้าสู่รากแก้ว."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2551. Print.
วิไลลักษณ์ กิติบุตร . การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนชุมชน ในการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ จากรากหญ้าสู่รากแก้ว. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2551.