ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยด้านจิตสังคมในการทำงานและความเครียดจากการทำงาน ของแรงงานเยาวชนที่ทำงานร้านสะดวกซื้อ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยด้านจิตสังคมในการทำงานและความเครียดจากการทำงาน ของแรงงานเยาวชนที่ทำงานร้านสะดวกซื้อ
นักวิจัย : ดลฤดี เพชรขว้าง
คำค้น : ความเครียดในการทำงาน , แรงงานเยาวชน , ร้านค้าสะดวกซื้อ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วีระพร ศุทธากรณ์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/223838
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดลฤดี เพชรขว้าง . (2551). ปัจจัยด้านจิตสังคมในการทำงานและความเครียดจากการทำงาน ของแรงงานเยาวชนที่ทำงานร้านสะดวกซื้อ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ดลฤดี เพชรขว้าง . 2551. "ปัจจัยด้านจิตสังคมในการทำงานและความเครียดจากการทำงาน ของแรงงานเยาวชนที่ทำงานร้านสะดวกซื้อ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ดลฤดี เพชรขว้าง . "ปัจจัยด้านจิตสังคมในการทำงานและความเครียดจากการทำงาน ของแรงงานเยาวชนที่ทำงานร้านสะดวกซื้อ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print.
ดลฤดี เพชรขว้าง . ปัจจัยด้านจิตสังคมในการทำงานและความเครียดจากการทำงาน ของแรงงานเยาวชนที่ทำงานร้านสะดวกซื้อ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2551.