ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การฝึกอบรมการใช้ขี้เลื่อยไมยราบยักษ์เป็นวัสดุเพาะเห็ดในถุงพลาสติก โดยใช้เครื่องแปรรูปต้นไมยราบยักษ์ เป็นเครื่องทุ่นแรงในการผลิตขี้เลื้อย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การฝึกอบรมการใช้ขี้เลื่อยไมยราบยักษ์เป็นวัสดุเพาะเห็ดในถุงพลาสติก โดยใช้เครื่องแปรรูปต้นไมยราบยักษ์ เป็นเครื่องทุ่นแรงในการผลิตขี้เลื้อย
นักวิจัย : เสกสรร สีหวงษ์
คำค้น : ไมยราบยักษ์ , วัสดุเพาะเห็ด , ขี้เลื่อย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : กิตติเดช โพธิ์นิยม
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/222796
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสกสรร สีหวงษ์ . (2551). การฝึกอบรมการใช้ขี้เลื่อยไมยราบยักษ์เป็นวัสดุเพาะเห็ดในถุงพลาสติก โดยใช้เครื่องแปรรูปต้นไมยราบยักษ์ เป็นเครื่องทุ่นแรงในการผลิตขี้เลื้อย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,.
เสกสรร สีหวงษ์ . 2551. "การฝึกอบรมการใช้ขี้เลื่อยไมยราบยักษ์เป็นวัสดุเพาะเห็ดในถุงพลาสติก โดยใช้เครื่องแปรรูปต้นไมยราบยักษ์ เป็นเครื่องทุ่นแรงในการผลิตขี้เลื้อย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,.
เสกสรร สีหวงษ์ . "การฝึกอบรมการใช้ขี้เลื่อยไมยราบยักษ์เป็นวัสดุเพาะเห็ดในถุงพลาสติก โดยใช้เครื่องแปรรูปต้นไมยราบยักษ์ เป็นเครื่องทุ่นแรงในการผลิตขี้เลื้อย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,, 2551. Print.
เสกสรร สีหวงษ์ . การฝึกอบรมการใช้ขี้เลื่อยไมยราบยักษ์เป็นวัสดุเพาะเห็ดในถุงพลาสติก โดยใช้เครื่องแปรรูปต้นไมยราบยักษ์ เป็นเครื่องทุ่นแรงในการผลิตขี้เลื้อย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,; 2551.