ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารจัดการระบบชลประทานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดการระบบชลประทานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : เสถียร อุตเจริญ
คำค้น : ชลประทาน , เศรษฐกิจพอเพียง , โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย , การบริหารจัดการ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/222276
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสถียร อุตเจริญ . (2552). การบริหารจัดการระบบชลประทานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เสถียร อุตเจริญ . 2552. "การบริหารจัดการระบบชลประทานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เสถียร อุตเจริญ . "การบริหารจัดการระบบชลประทานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552. Print.
เสถียร อุตเจริญ . การบริหารจัดการระบบชลประทานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2552.