ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้มาเยือนในการเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้มาเยือนในการเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่
นักวิจัย : ชนิตปรียา เวศอุไร
คำค้น : ผู้บริโภค , การตัดสินใจ , สวนสัตว์เชียงใหม่
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุนิลา ทนุผล
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/222275
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชนิตปรียา เวศอุไร . (2552). พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้มาเยือนในการเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ชนิตปรียา เวศอุไร . 2552. "พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้มาเยือนในการเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ชนิตปรียา เวศอุไร . "พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้มาเยือนในการเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552. Print.
ชนิตปรียา เวศอุไร . พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้มาเยือนในการเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2552.